Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.knjizaraknjiga.rs smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Zahtev za odustanak od kupovine kupac podnosi pismenim putem slanjem email-a na podrska@knjizaraknjiga.rs.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao zahtev/obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robu obavezno je vratiti u ispravnom, nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun/faktura.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povraćaj sredstava i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda(obično se novac vraća u roku od dva radna dana od prijema proizvoda).

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ATOS MM - knjizaraknjiga.rs je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Vraćanje robe vrši se isključivo preko odgovarajuće kurirske službe.

Ukoliko ste robu kupili u preko sajta:

 

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Ukoliko uočite takvo oštećenje (pocepani delovi i ugnječenje), nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka da proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema rome na email adresu:podrska@knjizaraknjiga.rs.

 

 

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate našu korisničku podršku na email adresu: podrska@knjizaraknjiga.rs. ATOS MM, kao vlasnik online prodavnice knjizaraknjiga.rs ne preuzima nikakvu odgovornost  za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na postupke prilikom kupovine na Web sajtu knjizaraknjiga,rs. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni/plaćeni proizvod, molimo Vas da nas kontaktirate na email podrska@knjizaraknjiga.rs ili na tel: +381 64 408 22 66, I mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako bi ste dobili kupljeni/placeni proizvod. U slučaju zamene robe, troskove vraćanja I ponovne dostave padaju na teret kupca.

 

Reklamacije na nesaobraznost robe

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojavi nesaobraznost u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, za izjavu reklamacije možete da pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj računa-otpremnice, šifru artikla koji želite da reklamirate i opis problema koji imate) na našu adresu: podrska@knjizaraknjiga.rs .

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

 

Saobraznost robe ugovoru utvrđuje se isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom, odnosno specifikacijom robe. Knjizaraknjiga je odgovorna za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala preuzimanja i isporuke, snose Knjizaraknjiga.

Ukoliko imate primedbe, žalbe, prigovore i slično, u svakom trenutku možete nam se obratiti na email adresu: podrska@knjizaraknjiga.rs.

 

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI PORUDŽBINU, saglasni ste sa uslovima reklamacije i prava na odustanak od ugovora.

 

Povraćaj novca

ATOS MM - knjizaraknjiga.rs garantuje korisniku povraćaj novca u celosti u slučaju usvojene reklamacije. ATOS MM - knjizaraknjiga.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i DinaCard metoda plaćanja. ATOS MM - knjizaraknjiga.rs će direktno kontaktirati korisnika za povraćaj novca, putem e-maila, u vezi sa načinom povraćaja sredstava.

Ukoliko je roba plaćena pouzećem, novac se vraća isključivo na tekući račun – elektronskim putem.

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošač u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ima pravo da pokrene postupak rešavanja spora vansudskim putem, pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Prodavac je po Zakonu u obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.